post

„Усвояването на средствата по трансграничните програми е голям шанс за граничните области и общини. Затова е необходимо да проявим по-голяма активност.“ Това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов при представянето на одобрената от Европейската комисия Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България Interreg V-A Румъния–България 2014-2020 г.  Заместник – министърът взе участие в работата на двадесет и петото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район във Велико Търново.

„Надявам се на следващите заседания на регионалните съвети за развитие да обсъждаме конкретни идейни предложения и проекти за граничните области. Изпълнението на проекти по трансграничната програма със северната ни съседка е от изключителна важност, тъй като би допринесло и за изпълнение на целите на Дунавската стратегия.“, подчерта Аспарухов.

В рамките на Съвета бяха обсъдени широк кръг от теми, свързани с перспективите на региона, реализиране на европейските програми, пътната инфраструктура, енергийната ефективност, изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район за периода 2014-2020 г.

Заместник – министър Аспарухов запозна присъстващите и с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Северен централен район. „Това е единствената програма, която е ориентирана в услуга на отделните граждани и е пред погледа на цялото общество. Процесът е напълно прозрачен, а информацията е достъпна както в министерството, така и в общините и в Българската банка за развитие “, обясни Аспарухов и допълни, че енергийната ефективност ще остане във фокуса на държавната политика до 2020-та година.

На заседанието беше представена и актуална информация относно реализацията на ключовите за Северен централен район големи инфраструктурни проекти: АМ „Хемус“, АМ „Русе-Велико Търново“ и тунел под връх „Шипка“ по Общоевропейски транспортен коридор IX, изграждане на скоростен път Русе-Варна и рехабилитация на железопътната линия Русе-Варна. Обсъдена беше и десетилетната идея за  изграждането на плавателен канал Русе-Варна. Изпълнението на тези проекти ще утвърди Северния централен район като важен международен и национален транспортен център и ще допринесе за социално-икономическото развитие на района.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *