post

„Над половин милиард лева са на разположение на бенефициенти от Румъния и България по Програмата за трансгранично сътрудничество до 2020-та година.“ Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която обяви официалния старт на програмата. Към потенциалните бенефициенти на програмата тя отправи първата покана за подаване на проектни предложения.

„Всички допустими по програмата области имат своята реална възможност да започнат проектите си за насърчаване на икономическото развитие на региона и подобряване на условията за живот“, подчерта зам.-министър Николова, ръководител на програмата от българска страна.

В рамките на първата покана ще може да се кандидатства по три приоритетни оси на програмата – за изграждането на по-добра транспортна свързаност, за екология и инвестиции в зелена инфраструктура и за управление на риска, свързан с последствията от неблагоприятното въздействие на човешката дейност върху околната среда.

„По програмата ще се финансират и проекти за укрепване на бреговете на река Дунав, предвид свлачищата, които последната година и половина представляват голямо предизвикателство за жителите по поречието“, съобщи още зам.-министърът.

Срокът за подаване на проектни предложения в рамките на първата покана е 30 юни по т.нар. „меки мерки“ и 30 септември за инвестиционните проекти.

На събитието присъстваха над 150 представители на организации и местни администрации, което свидетелства за огромния интерес към програмата още при нейното стартиране. С първата покана днес беше обявен около 80% от ресурса на програмата или над 410 млн. лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *