post

На 15 април в хотел Вега (бул. Д-р. Г. M. Димитров № 75) ще проведе безплатен семинар на тема “Ефекти от въвеждането на ЕВРОКОД. Новости в пожарната безопасност”. Събитието е подходящо за конструктори и специалисти по пожарна безопасност.

Лекторите са водещи университетски преподаватели и специалисти с богат практически опит. Доц. д-р инж. В. Кърджиев и доц. д-р инж. П. Христов ще представят “Проектиране на сгради в сеизмични райони по системата стандарти Еврокод – възможности за оптимизация“. В своя доклад на базата на детайлни сравнителни изследвания двамата дават отговор на въпросите: “С колко се променя количеството на необходимите материали за конструкцията на сградите (основно кофраж, армировъчна стомана и бетон) при проектиране по системата ЕВРОКОД?” и “Как може негативният финансов ефект от завишените изисквания да бъде редуциран?”.

Темата „Пожарна безопасност на сгради. Оценка на огнеустойчивоста на строителни елементи, изградени от YTONG и Multipor” се разглежда от доц. д-р инж. Ив. Тодоров и д-р инж. Д. Спасов. Те представят резултати от изпитания на стени и облицовки в контекста на изискванията на нашите национални норми и на ЕВРОКОД за осигуряване на пожарната безопасност на сградите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *