post

Tishman International подписа договор за наем с BroadSoft България ЕООД, дъщерно дружество, изцяло притежавaно от BroadSoft, Inc. BroadSoft България е избрала да установи своите корпоративни офиси в сграда А2 на Sofia Airport Center(SAC).

“BroadSoft, Inc.е доставчик на услуги за обединени комуникации на доставчици на телекомукационни услугипо цял свят. Предложенията ни дават възможност на нашите клиентите да предлагат решения, които могат да подобрят продуктивносттана служителите им и да намалят оперативните разходи“, заяви Мирослав Сарайдаров, директор инженеринг, операции и технологии в BroadSoft България. “Взимайки предвид фокуса ни върху ефективността на работната сила, за свой офис избрахме една локация в България, която вярваме ни предлага модерна и здравословна работна среда“, добави той.

“Признанието, че Sofia Airport Center е предпочитана локация за иновативна компания като базираната в САЩ BroadSoft, Inc., е ценна и удовлетворяваща оценка за постигането на целите, за чието изпълнение работим усилено“, сподели Олга Стоичкова, търговски директор на Tishman International в SAC.

“Sofia Airport Center (SAC) съумя да привлече много проспериращи компании наематели, които вече сформираха уникална бизнес среда. Освен това, нашата поддържана паркова среда с централно езеро, допълнено от редица първокласни удобства, предлага всичко на едно място. Вярваме, че всички тези фактори допринесоха да постигнем високи и непрестанно повишаващи се нива на заетост на площите на територията на SAC”, допълни тя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *