post

Технологичният  център за спешна медицина е онзи работещ модел, който събира на едно място академичните постижения, политиката на държавата, бизнесът и ентусиазма на младите хора. Това заяви зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева  на официална церемония, на която бе открит модерният Технологичен център за спешна медицина, изграден и оборудван на територията на Медицински университет – Пловдив.

„Трябва да използваме пълноценно този Технологичен център. Очакваме тук да се създаде устойчива база за развитие на високи технологии с голяма добавена стойност“, каза при откриването зам.-министър Везиева.

Технологичният център за спешна медицина е първият по рода си в България и в него, на принципа на синергичния подход, усилията си обединяват представители на медицината, фармацията, индустрията и браншовите структури за създаване  и обмен на знания, иновативни технологии и продукти в сферата на здравеопазването.

Проектът е на стойност 3 552 927,52 лв. Сумата е безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

На събитието присъстваха още зам.- председателят на парламентарната Комисия по образование и наука доц. д-р Борислав Великов, народният представител доц. Димитър Шишков, кметът на Пловдив  Иван Тотев, ректорът на Медицински Университет Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, представители на академичните среди и  др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *