post

Министерство на регионаното развитие и благоустройството ще внесе в сряда в Министерски съвет предложение за облекчаване на процедурата за кандидатстване за саниране, съобщи министър Лиляна Павлова.

Облекченията предвиждат, ако в една цяла сграда има само един или два апартамента, чиито собственици не искат жилищата им да бъдат санирани или не могат да бъдат открити, това няма да спира обновяването на цялата сграда. Също така се предвижда отделните блок секции да могат да кандидастват поотделно. Третата промяна в изискванията за кандидастване касае най-старите блокове, строени преди 1975 година-  ако те са в лошо състояние, но не изпълняват условието за наличие на над 36 апартамента, ще могат въпреки това да кандидатсват за саниране, събщава еcon.bg.

Към момента към ББР са подадени 755 заявления за саниране на многофамилни жилищни сгради, като сключените договори с общините са вече 550. В момента текат процедурите за избор на изпълнители на техническите и енергийните обследвания на сградите. „Надявам се следващите месеци, когато тези процедури приключват, да може реално да започне строителството“, заяви Павлова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *