post

Правителството ще подпомогне общините с 560 млн. лв., за да прилагат политики за управление на отпадъците през новия програмен период до 2020 г.Това съобщи във Велико Търновоминистърът на околната среда и водите Ивелина Василева при проверка на изграждането на регионалната система за управление на битовите отпадъци в района на с. Шереметя.

Тя обясни, че в новата Оперативна програма “Околна среда” (ОПОС) –2014-2020 г. няма предвидени средства за рекултивация на стари сметища. Нейната насока е да надгражда изградените системи и да въвежда европейските и световни практики. Усилията ще бъдат насочени към превенция на генерирането на отпадъци, към предварително им сепариране и компостиране, информира “Фокус”.

За рекултивация на депата ще бъдат заделени средства от националния бюджет, посочи екоминистърът. Тя уточни, че в предишния програмен период държавата е подпомогнала с 90 млн. лв. такива общински проекти. 40 млн. лв. от тях са били за рекултивация на стари сметища.

В рамките на предишния програмен период общините са получили общо 750 млн. лв. за изграждане на системи за управление на отпадъците с парите по европейската екопрограма.

Депото за твърди битови отпадъци край с. Шереметя е на стойност от близо 31 млн. лв. и се финансира по старата ОПОС. Този проект е последниятфинансиран по старата оперативна програма “Околна среда”, но въпреки това ще бъде изпълнен в срок и средствата от ЕС ще бъдат усвоени, обяви Василева.

Проектът се изпълнява от 6 общини на територията на област Велико Търново. Сметището е разположено на площ от 165 декара. То ще разполага със сепарираща и компостираща инсталация и площадка за механично третиране на отпадъците по съвременни технологии. Системата ще обслужва 175 000 домакинства на територията на шест общини във Великотърновска област.

Срокът за приключване на строителните дейности е до 15 август, каза министърът и уточни, че се очаква да бъдат изградени още 12 регионални системи в цялата страна. След пускане на модерната система за отпадъци край Шереметя ще се пристъпи към закриването на пет стари сметища в областта, които не покриват стандартите за екосъобразно обезвреждане на отпадъците. Ще се ограничи вредното въздействие върху атмосферния въздух, почвите и водите и ще се повиши качеството на живот в регион Велико Търново посредством по-висока степен на здравна безопасност, изтъкна министърът на екологията.

Министърът на околната среда и водите каза още, че България ще получи 250 млн. швейцарски франка за обезвреждане на опасни отпадъци у нас по силата на Българо-швейцарската програма, чийто договор подписаха вчера вицепремиерът Томислав Дончев и посланикът на Швейцария у нас.

Финансирането е безвъзмездно и чрез него проблемът с опасните отпадъци на територията на страната ще бъде изяло решен. “Този проблем има много дълга давност и е актуален още от 80-те години на 20-ти век, обясни тя. Става въпрос за тоновете опасни пестициди, ползвани в земеделието по времето на социализма. Тези отровни препарати са складирани неподходящо в стари разбити складове и сгради на бившите ТКЗС-та и представляват сериозна опасност за здравето и живота на хората.

Помещенията, в които се съхраняват отровните препарати, вече са инвентаризирани, има данни за тяхното състояние, обема и количеството на отпадъците, което трябва да бъде третирано. “Това са отпадъци, които са рискови за живота и здравето на хората, поради което активно се работеше по проекта, информира Василева.

Проектът ще бъде изпълнен на няколко фази -опасните отпадъци първо ще бъдат пакетирани на място, после ще бъдат транспортирани и обезвредени, а помещенията, в които са били досега, ще бъдат санирани, за да не останат следи от вредното им въздействие.

Министърът определи този договор като голям успех за правителството за справяне с проблема, тъй като по ОПОС такива дейности не могат да се финансират.

Тя изтъкна още, че след финализиране на проекта през 2019 г. България ще се е справила 100 % с проблема с опасните отпадъци. Обезвреждането им ще бъде обект на обществена поръчка. Към момента на територията на страната няма инсталации, в които да се извършват подобни дейности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *