post

Министерският съвет удължи срокът на действие на българо-швейцарското споразумение за финансова помощ с две години – до 31 декември 2016 г. Според споразумението, подписано през 1992 г., страната ни получава 60 млн. швейцарски франка за реализирането на проекти, свързани с енергетиката и опазването на околната среда.

Усвоените досега средства надхвърлят 52 млн. швейцарски франка. С тях са финансирани и окончателно завършени осем проекта – рехабилитацията на подстанция „Царевец-Велико Търново”, на ВЕЦ-овете „Пещера”, „Батак” и „Алеко”, изграждането на централни стерилизационни центрове за регионални болници, на пречиствателната станция за битови отпадни води в Пловдив, както и помпената станция за прехвърляне на отпадъчни води от северната част на града до нея и модернизацията и разширението на пречиствателната станция за отпадни води в Пловдив, направено е изследване на сеизмичната безопасност на АЕЦ „Козлодуй”.

Все още продължава изграждането на съоръжение за изгаряне на болнични отпадъци в Пловдив, което налага и удължаване на срока на действие на споразумението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *