post

65 % от докладваните нередности по оперативни програми от 2007 до 2014 г. са свързани с нарушения на проведена процедура за провеждане на обществени поръчки, става ясно от доклад на доклада на Дирекция “Защита на финансовите интереси на Европейския съюз” към МВР, който беше обсъден на заседание на постоянно действащата парламентарна подкомисия по еврофондовете.

Има сектори, които са много по-проблематични, освен че не усвояваме средствата, има и много злоупотреби, коментира председателят на подкомисията Слави Бинев, цитиран от iNews. Той покани за изслушване представители на ОП “Регионално развитие” и на и ДФ “Земеделие”, за да представят мерки за справяне с проблемите.

В доклада се отбелязва, че до ОЛАФ са изпратени 180 случая на нередности по структурния и кохезионния фонд през 2014 година с обща стойност 35 млн. евро. Докладвани са 28 нередности по земеделските фондове, които са на стойност 2, 3 млн. евро.

За 2014 г. до ОЛАФ са докладвани съответно: по ОП “Регионално развитие”-76 нередности на стойност 14 млн. евро, ОП “Околна среда”-74 нередности на стойност 17 млн. евро, ОП “Административен капацитет”-11 нередности на стойност на стойност 2,5 млн. евро, ОП “Развитие на конкурентоспособността”-2 нередности за 100 000 евро, ОП “Развитие на човешките ресурси”- 2 нередности на стойност 66 000 евро.

Установени са множество нередности при програмите за трансгранично сътрудничество. При Румъния-България са установени 10 нередности на стойност 753 000 евро, Гърция-България – 5 нередности на стойност 193 000 евро, Сърбия-България – 12 нередности на стойност 24 000 евро, Македония-България – 5 нередности на стойност 9 000 евро, Турция-България – 4 нередности на стойност 28 000 евро. По програма ФАР-20 има нередности на стойност 1, 2 млн. евро, а при програма САПАРД – 10 нередности на стойност 6, 2 млн. евро.

В заключението на доклада е посочено че има сектори, които са много по-проблематични от други. “Освен, че не усвояваме, както ни се иска европейските средства, съществуват и много злоупотреби, понякога и заради некомпетентност”, коментира Слави Бинев в качеството си на председател на комисията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *