post

От есента, когато се очаква да започне новият етап на Програмата за енергийна ефективност в бита (REECL), ще се отпускат субсидирани кредити и за строеж на нови жилищни сгради с нулево потребление на енергия, известни още като пасивни къщи.

„Така ще се подпомагат проекти, актуални за пазара, но невлизащи в противоречие с останалите програми за енергийна ефективност на жилищата”, каза Борис Петков, координатор в REECL. „Основното е да се даде възможност за финансиране и на ново строителство В момента това се прави само реконструкция и обновяване на стари сгради”, поясни той, цитиран от „Монитор”.

От последния етап на настоящата програма за енергийна ефективност са останали между 3-4 млн. лв. в една от банките партньори и те сигурно ще бъдат изразходени до към края на юни.

„В момента продължава да има интерес към субсидираните кредити, но той е основно от хора, които живеят в еднофамилни къщи или малки кооперация с по няколко апартамента и не са обхванати от големите програми”, каза още координаторът на REECL. „Живеещите в блокове теглят кредит основно за закупуване на климатик”, добавя Петков.

По сегашните условия на програмата може да се получи отстъпка от кредита до 20%. За нова дограма сумата на субсидията не може да надхвърля левовата равностойност на 1 300 евро за изолация на стени; 1 500 евро за покриви; до 750 евро за подове. За енергоефективни печки и котли на биомаса или газ отстъпката от заема е до 600 евро. За абoнатни станции и сградни инсталации или газификация на блока или къщата се връщат до 1 600 евро от заема. Не повече от 2 200 евро е субсидията за термопомпени системи за отопление и климатизация.

За слънчеви колектори за топла вода и системи по програмата се връщат до 1 000 евро, а за сграден фотоволтаик – до 1 800 евро и 1 200 за рекуперативни вентилационни системи. Общата субсидия за едно домакинство не може да надхвърля левовата равностойност на 9 000 евро.

При спазване на правилата и условията на програмата REECL, кредитополучателите, собственици на етажна собственост, имат право да получат помощ в размер на 30% при групов проект, одобрен на общо събрание и до 35% от сумата на кредита за подобрение на сградната обвивка или сградните инженерни системи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *