post

Доброволен регистър на брокерите наимоти към Националното сдружение “Недвижими имоти” се очаква да заработи до месец – два. Това съобщи Ирена Перфанова, председател на Управителния съвет на сдружението, на дискусията “Успешни сделки с имоти”, организирана от Инвестор БГ АД. В него ще се вписват данни за квалификацията на посредниците на пазара, което ще е един вид гаранция за потребителите, че избраният от тях специалист има нужните познания и би предоставил качествена услуга.

Браншът от години настоява за единен регистър на брокерите като част от цялостен пакет за регулация на бизнеса, за да се стопират нелоялните практики на част от компаниите. Основният спор обаче е дали този регистър да се поддържа от държавна агенция, или от браншова камара, която да се подчинява на закон, пише investor.bg.

Националното сдружение “Недвижими имоти” преди повече от три години представи собствено предложение за законопроект, с който да се регламентира дейността на брокерите. Текстовете обаче разбуниха бранша, особено предложението за основаването на професионална камара и прилагането на принципа на саморегулацията при посредничеството при сделки с имоти.

Сдружение “Брокери на имоти” предлага бъдещият национален регистър на брокерите да се контролира от държавата чрез Агенцията по вписванията. Основните опасения на това сдружение по отношение на саморегулацията са, че тя не би проработила в българските условия, докато държавата би била безпристрастна в прилагането на правилата.

В тази връзка браншът обединява усилия с институциите в лицето на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, за да се подготвят промени в съществуващото законодателство. Целта е да се намери ефективно решение на поне част от проблемите с нелоялните практики на пазара на брокерски услуги.

През 2010 г. беше въведен и европейският стандарт за качество на брокерските услуги, но той е препоръчителен, а не задължителен за посредниците. В момента се работи този стандарт да стане и български, като работата на комитетите в Института по стандартизация е на финалната права.

Според Илияна Василева от сдружението “Брокери на имоти” само на пазара в София оперират около 3 хил. агенции, докато двете сдружения са с членска маса от по 180-200 фирми. Василева посочи на дискусията, че съществуват още няколко, но значително по-малки професионални сдружения, обединяващи малък дял от опериращите на пазара на имоти.

Желанието на бранша за въвеждането на по-строги правила за работа е свързано и с факта, че честота, с която се ползват брокерски услуги, е по-малка, коментира Добромир Ганев, член и зам.-председател на Управителния съвет на Националното сдружение “Недвижими имоти”. Според него, когато един човек излиза на пазара на имоти, той в повечето случаи не е ползвал подобни услуги досега. “Няма как хората да знаят за нивото на качество на услугите и нивото на компетенции на тези, които ги предоставят”, посочи той и подкрепи предложението за основаването на професионална камара със закон, по подобие на камарите на строителите, инженерите, оценителите и т.н.

Същевременно Ели Герганова от Националния съвет за саморегулация обаче подчерта, че в Европейския съюз (ЕС) се подготвя нова стратегия за по-добра регулация на бизнеса. В нея се залагат механизмите на саморегулацията като елемент от набора политики за регламентиране на проблемите в отделните сектори от икономиката.

Главният секретар на Комисията за защита на потребителите Иван Бъчваров също подкрепи идеята за професионалната саморегулация, тъй като стремежът е да се намаляват регистрационните и лицензионните режими. По думите му браншовите организации биха имали по-бърз и по-голям ефект при контрола и защитата на добрите практики, отколкото споровете за приемането на специален нов закон за брокерите, които може да се проточат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *