post

Правителството потвърди ангажимента на България за строителството на Фаза II от проекта „Обход на гр. Габрово”, включваща тунел под връх Шипка, съгласно индикативните стойности в размер до 520 млн. лв. Средствата ще бъдат осигурен при наличие на свободен финансов ресурс в рамките на бюджета на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020, и/или със средства от държавния бюджет на България при спазване на изискванията на Закона за публичните финанси. Тази фаза е предвидена за изпълнение през периода 2016-2020 г. и включва строителство на участък с дължина 10,87 км и 3,22 км тунел под връх Шипка.

Фаза I, която е в процес на изпълнение, включва строителството на участък с дължина 23,25 км и етапна връзка на обхода със съществуващия първокласен път между Велико Търново и Габрово, както и изготвяне на разширен идеен проект за тунела под връх Шипка. Средствата за реализиране на проекта са осигурени с договор за безвъзмездна финансова помощ между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Агенция „Пътна инфраструктура” на стойност 98 562 050,88 лв.

Строителните дейности по тази фаза са стартирали. Етап I е по същество завършен, а в края на 2013 г. е подписан Акт 15. В ход е строителството на етап II. Изграждането на етапи III и IV и етапната връзка ще стартира в най-скоро време след приключване на отчуждителните процедури на засегнатите имоти.

Обходният път на Габрово е част от Трансевропейски коридор IX Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис. Чрез него се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на страната и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока Север – Юг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *