post

Глоби за стотици хиляди левове са получили български строителни компании от началото на годината. От януари до края на април Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ) е осъществила масирани проверки по хиляди малки и големи строителни обекти в страната – от сгради до мащабни проекти като автомагистралите “Марица”, “Хемус” и “Струма”, изграждането на софийското метро, дейности в рафинерията “Лукойл Нефтохим Бургас” и т.н.

За целия период са били установени 3 128 нарушения. В повечето случаи са били издадени предписания за отстраняване на пропуските. При 36 обекта обаче инспекторите са директно са спрели строителните дейности, защото са създавали пряка опасност за живота и здравето на работниците. На други 3 обекта са въведени специални режими, тъй като преустановяването на дейностите до отстраняване на нарушенията не е било технически възможно, съобщава iNews.

За сериозните пропуски инспекторите на ИА ГИТ са съставили и 177 акта за административни нарушения, придружени и от глоби. От тях 111 са наложени за неспазване на изискванията за безопасни условия на труд, а останалите 66 – за нарушения в сключените с работниците договори. Според тежестта на провинението отделните фирми са били санкционирани с между 1 500 и 15 000 лв. Което означава, че глобите за целия сектор възлизат на стотици хиляди лева и дори милиони. От ведомството обаче не уточняват каква е общата стойност на наложените санкции.

От всички установени пропуски в правилата, включително тези без финансови санкции за фирмата, най-честите нарушения са били свързани с неосигуряване на условия на труд, които да защитават живота и здравето на служителите. От 3 128 установени случая, такива са били 2 314. Останалите 814 засягат нередности в трудовите договори, проблеми със заплащането, почивките и отпуските, разпределението на работното време. Строителният сектор у нас е и сред малкото, при които се наблюдава такава тенденция – пропуските по отношение на трудовата безопасност да са повече от тези по отношение на взаимоотношенията работодател-служител, отбелязват от ИА ГИТ.

Ликвидиран почти на 100% е проблемът със забавянето на заплати във фирмите, които се занимават с изграждането на големите инфраструктурни обекти, съобщават още от Инспекцията по труда. От там признават, че все пак има случаи, в които работниците не са получили парите си според срока в договорите им, но те вече са единици. Преди година обаче този проблем беше доста сериозен и дори доведе до протести. Най-големият пример беше при изграждането на новата отсечка на магистрала “Хемус” между Шумен и Белокопитово, където работниците не бяха получавали заплати с месеци, но продължаваха да се трудят.

Още по-засилени проверки по строителните обекти обещават от ИА ГИТ за летния сезон. Предвид активизирането на строително-монтажните дейности след затоплянето на времето влиза в сила планът “Извършване на проверки относно осигуряването на безопасност и здраве при строително-монтажни работи”, който се провеждаше през последните години. В момента инспекторите на ИА ГИТ извършват проверки на условията на труд по всички обекти, където се строят сгради. Паралелно се следят стриктно и големите инфраструктурни проекти. Ежемесечно резултатите се докладват на министрите на труда и социалната политика и на регионалното развитие и благоустройство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *