post

32 проекта по ОП „Регионално развитие“ за периода 2007-2014 г. за общо 66 млн. лв. са застрашени от неизпълнение и от загуба на еврофинансиране. В по-голямата си част това са проекти, свързани с градския транспорт. Това заяви регионалният министър Лиляна Павлова по време на брифинг в края на миналата седмица.

“Това са все големи проекти на стойност над 50 млн. евро, изпълнението на които е стартирало късно заради множеството обжалвания на търгове и избор на изпълнители. Това са и най-сложните проекти, с много компоненти”, обяснява тя.

Заедно с това сред рисковите проекти са и такива в сектор „Здравеопазване“ и в туристическата сфера.

Според Павлова обаче всички те ще бъдат завършени. Проблемът е, че остатъчното разплащане по проектите ще остане за сметка на бенефициентите, ако крайният срок за пускането – до 31 декември 2015 г им не бъде спазен.

По думите на регионалния министър за финансиране по оперативната програма ще бъдат сключени резервни проекти, които преди това не са били одобрени за финансиране, на обща стойност 120 млн. лв. Такива на 25 общини насочени за подобряване на градската среда за 58 млн. лв.

“Те обаче ще получат финансиране при условие, че представят договор с изпълнител, избран с обществена поръчка и приключили процедури по обжалвания, а също реална възможност строителните работи да приключат през декември”, обяснява Павлова, цитирана от econ.bg.

Следващата група резервни проекти са за градския транспорт на община Стара Загора за закупуване на 55 екологични автобуси на стойност около 30 млн. лв. Третата група са проекти на здравното министерство за допълнителна апаратура за онкодиагностика и лечение за близо 20 млн. лв. Условието за финансиране е техниката да е доставена и монтирана до декември 2015 г.

Четвъртата група са проекти са започнати пилотно и са за социална жилищна политика на стойност 10,3 млн. лв., като условието е обектите да бъдат въведени в експлоатация до декември тази година.

Голяма част от резервните проекти на стойност общо 120 млн. лв. могат да получат финансиране за сметка на различни спестявания, допълни регионалният министър.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *