post

Нова схема за финансиране на археологическите проучвания и за обгрижване на културното наследство предлага зам.-министърът на културата доц. Бони Петрунова. Според нея е необходимо да се създаде Фонд недвижимо културно наследство, средствата за който няма да се събират от държавния бюджет, респективно от гражданите, а ще бъде обвързан с такса, събирана от ползвателите на това културно наследство, т.е. от туристите.

„Как точно ще се разработи механизма предстои да уточним с Министерство на финансите, но моята идея е да се взема по 1 евро от всеки туристически пакет, при което не се ощетява никой и така ще се осигури една значителна сума за обгрижване на културното наследство” – коментира доц. Петрунова.

Тя каза още, че бюджетът на  културното министерство за археологическо лято 2015 г. е доста  оскъден – 500 хил.лв, които ще бъдат разпределени за около 50 обекта, а исканите средства за археологически проучвания в цялата страна са около 4 млн.лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *