post

Министерският съвет одобри допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. в общ размер до 55,807 млн. лв., сред които 30 млн. лв. по бюджета на Министерския съвет за 2015 г. за проектирането и изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница, съобщиха от Министерският съвет.

За реализиране на редица общински проекти, с цел подобряване на общинската транспортна и социална инфраструктура, са разпределени:

– 360 хил. лв. по бюджета на община Бяла Слатина за ремонт на уличната мрежа в четири населени места и за ремонт на сградите на две читалища;
– 110 хил. лв. по бюджета на община Аврен за ремонт на читалище в с. Царевци;
– 286,5 хил. лв. по бюджета на община Златоград за финансиране на реконструкцията на участък от бул. „България”, включително изграждане на кръгово кръстовище и паркинг;
– 1 млн. лв. по бюджета на община Раковски за изграждане и рехабилитация на общинска пътна мрежа;
– 2,5 млн. лв. по бюджета на община Кюстендил за изграждане на център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация;
– 915 634 лв. по бюджета на община Доспат за реконструкция, изграждане и асфалтиране на улична мрежа;
– 150 хил. лв. по бюджета на община Елена за ремонт на отоплителна система в сградата на СОУ „Иван Момчилов“;
– 1 485 хил. лв. по бюджета на община Смолян за довършване на водоснабдяването на селата Стража и Орешец;
– 1 млн. лв. по бюджета на община Чепеларе за благоустройство и ремонт на улици.

Разчетени са и средства за реализиране от Столична община на проекти по оперативните програми „Транспорт“, „Околна среда“ и „Регионално развитие“ в размер на 15 млн. лева.

С постановлението са одобрени до 3 млн. лв. по бюджета на Българската национална телевизия за продуцирането и създаването на телевизионна програма за международния песенен конкурс „Детска Евровизия 2015 г.“, който ще се проведе в страната ни през месец ноември 2015 година.

Средствата се предоставят по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2015 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *