post

Европейската комисия предложи да се отпусне финансиране от ЕС в размер на 13,1 млрд. евро за 276 транспортни проекта, избрани в рамките на първите покани за представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа (МСЕ), съобщи пресслужбата на ЕК.

С тези инвестиции ще се привлече допълнително публично и частно финансиране на обща стойност от 28,8 млрд. евро. Заедно с бъдещия Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) МСЕ ще играе основна роля за преодоляване на недостига на инвестиции в Европа, което е водещ приоритет на Комисията. Освен за транспорта механизмът ще е от полза и за европейската икономика като цяло, защото ще се създадат по-благоприятни условия за растеж и заетост.

Избраните проекти са предимно за обекти, които са част от основната трансевропейска транспортна мрежа. Сред тях са водещи инициативи, например за железопътната линия „Rail Baltica”, за планинския тунел „Бренер”, за водния път „Сена – Еско”, за моста „Каланд” или за постоянна връзка в пролива Фемарн-Белт. Сред по-малките инициативи са трансграничните проекти между Гронинген и Бремен, железопътната линия „Железен Рейн”, планове за развитието на технологиите за втечнен природен газ (ВПГ) и проекти за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав.

Поканите по МСЕ стартираха през септември 2014 г. и бяха получени над 700 предложения на обща стойност три пъти по-голяма от наличните средства. Това даде възможност на Комисията да избере проектите с най-голяма европейска добавена стойност, като в същото време гарантира балансирано разпределение от географска гледна точка и между видовете транспорт. Почти 4,8 млрд. евро са предвидени за държавите от ЕС, които отговорят на условията за финансиране от Кохезионния фонд, припомня Money.bg.

Финансовото участие на ЕС е под формата на безвъзмездни средства, с които в зависимост от вида на проектите ще се финансират между 20% и 85% от разходите по тях.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *