post

България ще внесе 100 млн. евро в Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който ще започне да работи до септември тази година. Структурата ще бъде в основата на Инвестиционния план за Европа, който е на обща стойност от 315 млрд. евро, съобщават от Европейската комисия (ЕК).

Заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, която отговаря за бюджета и човешките ресурси, заяви, че това решение прави България една от първите страни, които ще се включат в Инвестиционния план за Европа. “Очаквам страната ни да постигне значителен мултипликационен ефект от тези 100 милиона евро и чрез участието си в Инвестиционния план да увеличи значително частните инвестиции в нашата икономика, за да постигнем по-високи темпове на растеж, повече и по-добре платени работни места и по-висок стандарт на живот за българите”, добави Георгиева.

Вноската на страната ни ще бъде осъществена чрез съфинансиране на проекти, одобрени от Българската банка за развитие (ББР). В официално съобщение на Комисията се казва, че България е осмата поред държава-членка след Германия, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Полша и Словакия, която обявява финансово участие още преди ЕФСИ да започне да функционира.

В края на миналата седмица Европейският парламент (ЕП) одобри планът „Юнкер“ за стимулиране на европейската икономика чрез инвестиции в иновации, енергетика и транспорт, който беше представен още през ноември миналата година. Бюджетът на плана е в размер на 315 млрд. евро, като през следващите три години със средствата ще се финансират проекти в рамките на Европейския съюз.

Именно в планът се предвижда създаването на ЕФСИ, който ще отговаря за изпълняването на плана. Той е съставен от 5 млрд. евро капитал от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и 16 млрд. евро гаранционен фонд от ЕС. Гаранционният фонд ще получи 8 млрд. евро от бюджета на ЕС, с които ще може да се плаща на ЕИБ в случай на искове по гаранцията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *