post

Национален портал за отворени данни ще осигурява механизми за публикуване, управление и търсене на набор от данни.

До момента в него са регистрирани 28 организации от публичния сектор, които са публикували над 40 набора от данни, сред които – за регистрация по постоянен и настоящ адрес, демографска и бизнесстатистика, за качеството на водите, съобщава darikfinance.bg, позовавайки се на информация на БНР.

“Отворените данни и резултатите от тяхното ползване, усилията ни в посоката за изграждане електронното управление са най-видимият резултат и най-видимият знак за модернизирането на държавата ни и за модернизирането на управлението”, коментира вицепремиерът Румяна Бъчварова.

“Още в началото приехме решение за публикуване в отворен формат на 119 бази данни. В началото на този процес сме, надяваме се до края на годината да финализираме и тогава възможността за презентиране и за дискусии, за ползване на тази информация ще бъдат много по-големи”, подчертава Бъчварова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *