post

До края на годината се очаква да бъдат сключени поне 5-6 договора между асоциации по ВиК и ВиК оператори. Проектите им са предоставени на 29-те оператора с държавно участие в капитала за окончателен преглед. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на заседание на Съвета за координация на реформата в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“. Той допълни, че това ще стане факт първо за обособените територии, които са обслужвани от един оператор. Такива в момента са 16 области в страната, в други шест работят по два ВиК оператора, а в останалите – по повече от два. Заместник-министърът съобщи, че вече има заявен интерес за обединяване на действащите в една област оператори с цел да получат по-бърз достъп до средствата за ВиК инфраструктура от европейските фондове.

Николай Нанков съобщи, че след като в началото на годината списъците с ВиК активите бяха проверени, изчистени и актуализирани, вече е в ход съгласуването на окончателните протоколи за разпределение на собствеността върху тях. Те ще бъдат неразделна част от договорите между асоциациите и операторите, но с оглед инвестициите, които се правят в инфраструктурата, тези списъци ще могат да бъдат допълвани, допълни той.

Заместник-министърът изрази надежда до края на годината да бъдат избрани изпълнителите на регионалните прединвестиционни проучвания, които ще бъдат правени, за да определят нуждите от инвестиции в отрасъла по места.

С приетите от Народното събрание промени в Закона за водите се улеснява механизма за вземане на решения в асоциациите, отчете Николай Нанков. С тях се въвежда единна тарифа за обслужваната от един оператор обособена територия, като прагът на поносимост на цената се намалява от 4% на 2,5%, коментира той.

По време на заседанието стана ясно, че предложения за промени в наредбите за качеството и ценообразуването на ВиК услугите, заедно с проекти на указания за прилагането им, са изпратени в Комисията за енергийно и водно регулиране.

КЕВР е приела указания за изготвяне на бизнес плановете на ВиК операторите за 2016 г. Работи се по указанията за подготовка на бизнес плановете за следващия петгодишен период, който ще започне да тече от 2017 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *