post

Министерството на енергетиката подписа договори за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия за отопление в общински и държавни сгради с 32 общини на обща стойност 10.440 млн. евро. Проектите се финансират по линия на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (т. нар. Норвежка програма). Сред тях Столичната община и община Мадан ще реализират по два проекта – за енергийна ефективност и за възобновяема енергия.

По грантовата схема за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия за отопление в общински и държавни сгради се финансират проекти за замяна на горива и котли, подмяна и реконструкция на абонатни станции и отоплителни инсталации, както и за използване на слънчева, хидротермална и геотермална енергия за производство на топлинна енергия. Безвъзмездната помощ е между 170 хил. и 500 хил. евро, а бенефициенти са държавата и общините.

Общо 85 проектни предложения бяха получени по тази грантова схема. От тях са класирани 57 проекта. Поради сериозния интерес сред общините, Министерството на енергетиката, в качеството му на програмен оператор по програмата, направи постъпки освободени или недоговорени средства от други схеми в размер на около 3.4 млн. евро да бъдат прехвърлени към мярката за енергийна ефективност. Това даде възможност да бъдат сключени договори с 32 общини.

„Имаме уверение от нашите партньори, че срокът за изпълнение на проектите по Норвежката програма ще се удължи с една година до април 2017 г.”, каза по време на подписването заместник-министърът на енергетиката Антон Павлов, който е и ръководител на програмния оператор.

Удължаването на срока ще даде възможност на бенефициентите да се възползват пълноценно от предимствата на програмата и да завършат проектите си без риск от загуба на средства.  Изпълняваните проекти за енергийна ефективност са сериозен фактор за спестяване на енергия и осигуряване на по-добри условия за живот на българските граждани. Така програмата съдейства за реализиране на приоритетите на националната и европейската енергийна политика за намаляване емисиите от парникови газове като част от прехода към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика.

„Реализирането на „зелените политики” е важен приоритет в работата ни и енергийната ефективност е един от тях. С подписването днес на договорите по двата проекта продължаваме нашите последователни усилия за повишаване на енергийната ефективност”, посочи кметът на София Йорданка Фандъкова. По нейните думи, мерките, които ще изпълни столичната община, ще доведат до намаляване на емисиите на парникови газове в околната среда и на разходите за енергия и ще подобрят качеството на жизнената среда.

„С проекта ще бъдат ремонтирани отоплителните инсталации на две детски градини и дома за стари хора в града и ще бъде газифицирана една от детските градини. В крайна сметка с тези мерки се постига намаляване на разходите за енергия с около 40%”, каза кметът на Велико Търново Даниел Панов.

По думите на кмета на Русе Пламен Стоилов, проектът по Норвежката програма надгражда мерките за енергийна ефективност, реализирани досега в училищната инфраструктура, социалните и здравните заведения в града и по този начин повишава средно с около 20% енергийните спестявания.

Програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (т.нар. Норвежка програма) се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България от една страна и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия от друга. Средствата по програмата са в размер на 15 600 288 евро, от които 85% са безвъзмездна финансова помощ и 15% – национално съфинансиране.  Министерството на енергетиката е програмен оператор от българска страна, а дирекцията за водни ресурси и енергия към Министерството на петрола и енергетиката на Кралство Норвегия – от страна на донора

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *