post

Регионалната колегия в София към Камарата на архитектите в България обяви конкурс за есе на тема “Ако (не) бях архитект”, съобщиха от организацията. Поводът е Денят на София, който се отбелязва на 17 септември, и Световният ден на архитектурата на 5 октомври.

Тематиката е свързвана с урбанистична, архитектурна или ландшафтна тематика от градската среда. “Градът е нашият общ дом, в който се преплитат много различни идеи и интереси, винаги има проблеми за решаване и важна роля в неговото развитие имат архитектите, урбанистите и ландшафтните архитекти.

Вие сте забелязали проблем и имате идеи за подобряването му? Влезте в ролята на професионалист (или излезте от нея, ако трябва) и представете своята позиция. Ако сте архитект, ландшафтен архитект, урбанист, студент или човек с позиция по темата, участвайте със своя критичен поглед”, призовават организаторите, цитирани от “Дневник”.

Изисквания:

– Обем – между 5400 и 7200 знака с интервалите (3 до 4 стандартни страници А4)

– Предмет – критичен поглед и предложения за съвременната градска среда през призмата на (не)професионалиста.

– Формат и съдържание на документите – да отговарят на конкурсната програма, като есето се предава на предоставената от организаторите бланка.

За участие е необходимо да изпратите своето есе, графични материали и попълнен формуляр за участие на адрес info@kab-sofia.bg най-късно до 17 септември 2015, четвъртък, и със заглавие “Конкурс за есе”. Въпроси по условията на конкурса можете да изпращате на същия адрес. Класираните на първо, второ и трето място есета ще получат парични награди в размер съответно на 600 лв., 400 лв. и 200 лв. и ще бъдат публикувани в списание “Архитектура”. Есето на първо място ще бъде публикувано в “Дневник”.

Победителите ще бъдат определени от жури – един представител на Столичната община, арх. Николай Баровски – председател на Регионалната колегия – София-град на Камарата на архитектите, Георги Марчев – ресорен журналист “Градска среда” в “Дневник”, арх. Мария Давчева – Съюз на архитектите в България и главен редактор на списание “Архитектура”, и ланд. арх. Ивайло Гогов от Съюза на ландшафтните архитекти.

Всички есета, които отговарят на изискванията, ще бъдат споделени с медиите и със Столичната община за целите на продължаване на обществените дебати по предложенията и доразвиване на направените конструктивни предложения. Те ще бъдат публикувани и на страницата на Камарата на архитектите.

Обявяването на победителите, награждаването и публичната дискусия ще бъдат в рамките на заключителните събития – от 3 до 5 октомври, на първия Архитектурен фестивал София 2015, който ще се проведе от 17 септември до 5 октомври 2015 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *