post

Прекратяване на договорите за концесия на част от плажните ивици ще предложи министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова след направени проверки. Нарушения са констатирани в над 56 от концесионерите и наемателите на плажовете, които са получили уведомления за санкции, както и предписания какви мерки трябва да предприемат. Тя коментира, че някои концесионери и наематели непрекъснато намират начини да заобикалят правилата, но увери че този път върху тях ще се стовари цялата тежест на закона.

Регионалният министър изрази възмущението си от арогантността на някои от концесионерите и чувството за безнаказаност заради увереността им, че могат многократно да си плащат глобите и да продължават да нарушават договорите. Като най-недобросъвестни изпълнители по договорите тя определи концесионерите на плажове в Слънчев бряг, Царево и Ахтопол.

По думите на Павлова годишните приходи от глоби са средно 1,5 млн. лева, докато, за сравнение, приходите от концесионни такси и наеми са около 10 млн. лв.

Лиляна Павлова разясни, че доклада на прокуратурата се базира на резултатите от проверките, които МРРБ предостави. „Ние проверяваме, санкционираме, както е според договора, даваме три дни да се отстранят нередностите, след това проверяваме отново и налагаме съответните глоби. Това, което прокуратурата казва, че извън тези финансови глоби, които ние налагаме по договор като процент, трябва да налагаме и глоби по Закона за административните нарушения – нещо, което досега никога не е правено“, съобщи министърът. „Разбира се, ние ще изпълним препоръката на прокуратурата, но за мен в случая със системните нарушители най-добре е просто да прекратим договорите.“, допълни тя.

По темата за санирането, министър Павлова обяви, че след като завършването на първия саниран блок, сградите-кандидати са се увеличили с 30 само за 3 дни. „В момента 1570 са блоковете, по които поетапно ще се работи, за да се превърнат те в едни прекрасни слънчеви сгради, енергийно ефективни сгради“, каза регионалният министър.

„За да дадем шанс на малките фирми, сме заложили изискването за отделните блокове или групи блокове да се избира отделен изпълнител“, подчерта Павлова. „Най-активните и бързи кметове, тъкмо те са привилегировани. Ако погледнете статистиката, много общини, които не са с кметове от ГЕРБ, също са много успешни и активни. Тази програма е ЗА хората и е много важно кметът да направи необходимото това да се случи“, заяви министърът на регионалното развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *