post

На 1 септември започва работата по първите пет километра от автомагистрала „Хемус“, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Предвидена е рехабилитацията на участъци с обща дължина от 30 км между Шумен и Варна. Проектирането вече е направено, а ремонтите ще се извършват поетапно, допълни тя.

Рехабилитацията на АМ „Тракия“, които беше прекъсната през летния сезон, ще бъде възстановена от 7 септември, тъй като трафикът по нея е по-интензивен, каза Павлова.

По повод събарянето на незаконните постройки във варненския квартал „Максуда“ министърът, че незаконното строителство не може и няма да бъде толерирано и обясни, че в Закона за устройство на територията не е предвидено узаконяване на такова. Тя допълни, че там, както и в Гърмен и на други места, сградите в голямата си част са не само незаконни, но и са опасни за живота и здравето на хората, които живеят там. Виждането ни е, че те трябва да бъдат съборени, категорична беше Павлова.

Регионалният министър съобщи, че Европейският съд по правата на човека е отказал исканата от адвокатите на хората в Гърмен, които представляват и живеещите в „Максуда“, привременна мярка. Това означава, че съдът не счита, че има основание да спре или отмени издадените заповеди за премахване на незаконните постройки там, обясни тя. Заповедите за събаряне са обжалвани, но съдът ги потвърди. След това беше възложено премахване, което отново беше обжалвано, но съдът потвърди и него, информира Павлова. На жителите на Гърмен и „Максуда“ е предложено настаняване, но е отказано, каза още тя. Министърът обърна внимание, че със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“ са изградени социални жилища в Девня, Видин, както и на други населени места. За настанените в тях е осигурено обучение, допълнителна квалификация и интеграция, финансирани със средства от програмата за развитие на човешките ресурси. Това ще продължи като политика, но не трябва да се допуска незаконно строителство и заграбване на частни имоти, категорична беше тя.

Лиляна Павлова припомни, че от следващата година за обновяване по Оперативна програма „Региони в растеж“ ще могат да кандидатстват и тухлени сгради. Предвиденият ресурс за тази дейност по нея е в размер на 300 млн. лв. Имаме изискване поне 40% от тези средства да отидат в многофамилни жилищни сгради, съобщи тя. Министърът съобщи, че е договорено с общините част от тези средства да бъдат инвестирани в обновяването на паметници на културата, които са обикновено в централна градска част, независимо дали са частна или публична собственост. Тя поясни, че при тях мерките за енергийна ефективност са специфични, а санирането ще се прави отвътре, за да се запази облика на сградата.

С изпълнението на проектите за енергийна ефективност и вече реализираните за благоустрояване на пешеходни зони, изграждане на велоалеи, подлези и надлези ще осигурим допълняемост и много по-голям ефект, каза Павлова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *