post

„Чрез Закона за насърчаване на инвестициите в Община Пловдив са привлечени инвестиции на стойност над 800 млн. лв. и са създадени близо 2000 работни места“. Това посочи министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на бизнес форум на тема „Пловдив 2020 – какво е нужно за развитието на индустрията, културния туризъм и инвестициите”. За осъществяването на един от тези проекти държавата предоставя средства за изграждане на общински път, около който в последствие се развива цялата индустриална зона „Марица”. „Това е един от най-красноречивите примери за това как дадена област може да реализира потенциала си за растеж и за това какъв може да бъде приносът на провежданите от държавата политики за привличане на инвестиции“, допълни той, като уточни, че индустриалната зона позиционира Пловдив на едно качествено ново ниво по отношение на инвестиционния и индустриален потенциал.

Министър Лукарски подчерта, че през последните години Пловдив се е утвърдил като важен център не само за традиционните сектори за производство, но и като достоен конкурент на София в привличането на инвестиции, особено във високотехнологичните сектори като IT-технологиите и бизнес aутсорсинга. Той заяви, че усилията на правителството са насочени към фокусиране на инвестициите именно във високотехнологични сектори и в индустрията като предпоставка за постигането на ускорен и устойчив икономически растеж. По негови думи производственият сектор у нас продължава да има значителен потенциал за създаване на добавена стойност и нови работни места, а тенденцията за развитие на сектора е добра. Средният месечен ръст в преработващата промишленост за първата половина на 2015 г. достига 3% спрямо ръст от 2% за 2014 г., допълни той.

Като една от пречките за привличане на повече инвестиции не само в Област Пловдив, но и в цялата страна представителите на бизнеса посочиха липсата на достатъчно квалифицирани кадри. Министър Лукарски отбеляза, че има трайна тенденция на намаляване броя на младите кадри със специално техническо образование. Той добави, че за преодоляване на тази тенденция е необходимо да се насърчава сътрудничеството между бизнеса, университетите и училищата, както и въвеждането на модела на дуалното обучение. „За нас дуалното обучение е приоритет и ще настояваме пред Министерство на образованието за включването му в закона“, заяви министър Лукарски. Той заяви, че интересът от страна на бизнеса е голям, но ограничаващ е именно законът.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *