post

Teхнологичната компания Visteon подписа договор за преемстването си в новозавършената сграда Capital Fort. Това е и една от най-значимите наемни сделки през 2015 г. Технологичната компания ще влезе в новия си офис с площ от 7 300 кв. метра в началото на следващата година.

С тази сделка Visteon става един от най-големите наематели в Capital Fort, а само месец след получаването на разрешение за ползване инвеститорите в сградата могат да се похвалят с над 50% отдадени под наем офис площи от общо 42 000 кв. м. Подписването на договори започна още по време на строителството, като сред ключовите наематели са и други дружества от сектора на BPO и IT услугите.

Според Станимира Пашова, мениджър „Офис площи“ във Forton/Cushman & Wakefield, този тренд говори за трайно възстановяване на пазара на офис площи.

„Привличането на наематели още по време на строителството вече се наложи като стандартна практика при качествените проекти и отразява засиленото търсене на офиси от страна на навлизащите и разрастващи се компании от сектора на споделените услуги. Със своя 10-годишен опит на пазара на бизнес имоти и като партньор на новата, обединена група Cushman & Wakefield Forton работи и по други значими наемни договори, чието приключване се очаква през следващите тримесечия“, коментира Станимира Пашова.

По данни на Forton от общо подписаните наемни договори за близо 58 000 кв. м на офис пазара през първата половина на годината около 20% са били за площи в строеж. Явлението продължава и през настоящото тримесечие, като се разраства и извън София.

Сделката с Visteon потвърждава и друга тенденция, отбелязана от консултантската компания – подписването на договори за наем за все по-големи офис площи. Тя е резултат от вълната от сливания и придобивания в секторите на BPO и IT услугите в световен мащаб, която доведе до разрастване на компаниите и в регионален план. Така, ако през миналата година средният размер на търсените от тези компании площи рядко надхвърляше 1000-1500 кв. м, сега е неколкократно по-голям.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *