post

Френско-българска търговска и индустриална камара, в сътрудничество с Парижката търговска камара, търси фирми, работещи в следните сфери на дейност:

– подизпълнители в груб строеж и довършителни работи, разполагащи с технически ръководители и архитекти, както и с арматуристи, кофражисти, специалисти подово покритие и покривни конструкции (включително затворени навеси и други инсталации);
– специалисти по ОВК, ВИК, изолации, окачени фасади, облицовки, обшивки;
– фирми, инсталиращи и предлагащи брави и системи за заключване;
– доставчици на твърди подови настилки (камък,плочки, излети подови настилки);
– интериорни дърводелски изделия;
– артистично коване на железни елементи, доставици на други метални изделия (ключарски и дърводелски изделия – парапети,метални стълби и др.)
– други компании с различен опит от горепосочените сектори, предлагащи иновативни технологии и продукти.

Целта на двете камари е да се организира търговска мисия в Париж, включваща двустранни бизнес срещи с френски строителни фирми.

Предвидената дата на посещение е 18 ноември 2015 г.

Работният език на срещите е английски.

При наличие на достатъчен брой заинтересовани компании ще се сформира групово посещение с пълна цена на услугата : 750 евро без ДДС на фирма. Цената се образува по следния начин: първа фаза : 100 евро без ДДС за предварителен подбор на фирмите и втора фаза : 650 евро без ДДС за организиране на програма от срещи с избраните от Парижката камара фирми.

В цената не са предвидени транспорт, престой и дневни.

Краен срок за регистрация: 11 септември 2015 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *