post

От 16 до 22 септември ще се проведе ежегодното издание на Европейската седмица на мобилността (ЕСМ). Целта й е да насърчи европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт. Тази година кампанията се провежда под мотото „Избери. Промени. Комбинирай.“

Темата тази година акцентира върху комбиниране на различните видове транспорт и насърчаване на широката общественост да води активен начин на живот. Поставя се силен акцент върху промяната на навиците ни, като избираме по-устойчиви начини на придвижване – като колоездене, ходене пеша, използване на градски транспорт, както и комбинирането им в едно пътуване. Това ще помогне да направим нашите градове по-чисти, по-тихи, по-безопасни, с по-малко задръствания и по-добри за живеене!

Общините, които желаят да се включат в честването на кампанията е необходимо да регистрират даденото населено място на интернет страницата: http://registration.mobilityweek.eu/login.php.

Възможно е регистрацията да се направи както на български, така и на английски език. След одобрение на формулярите за участие от страна на националните координатори, в страницата на ЕСМ ще бъде публикувано участието на населеното място – кандидат.

През тази година „Европейската седмица на мобилността” и „Do The Right Mix – Придвижвай се разумно” обединяват усилия, за да засилят съдействието за развитие на устойчива градска мобилност! Чрез събирането на двете кампании може да се ангажират по-голям кръг от заинтересовани страни, да се развият по-впечатляващи и приобщаващи ресурси и да се направи по-лесен за градовете и местните жители достъпа до полезни насоки за изграждане на по-добра мобилност в бъдеще.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *