post

„България отдава приоритетно значение на развитието на двустранните търговско-икономически отношения между България и Германия. Доказателство за значението на Германия като водещ външнотърговски партньор на България е непрекъснато увеличаващият се брой германски фирми, опериращи на българския пазар”. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски при откриването на 9-ата сесия на Българо-германския съвет за коопериране, която се проведе в Берлин. По думите на министъра, независимо от активните връзки, възможностите на България и Германия са значително по-големи и следва да обединим усилията си за още по-ефективно сътрудничество.

Министър Лукарски подчерта, че след постигането на споразумение за решения по казуса “Кльостерс-Цемеко”, благодарение на което са възстановени инвестиционните гаранции на федералното правителство за проекти в България, вече се отчита повишен интерес от страна на германски компании към България. Според него Съвета за коопериране трябва да се използва за привличане на нови инвестиции и участие на германски компании в проекти от национално и европейско значение. Той добави, че българската страна проявява явен и траен интерес към задълбочаване на връзките с германски партньори.

Посланикът на България в Германия Ради Найденов също изтъкна важността на споделянето на опита на Германия за дуалната форма на обучение, както и важната роля на германските инвеститори в подготовката на кадри. Той даде пример с обучените в Германия български инженери, които се връщат в страната ни, за да работят за българското предприятие на германската “Луфханза Техникс”.

Българската земеделска продукция да получава германски знак за качество, беше предложено по време на заседанието на работната група по земеделие и хранително-вкусова промишленост в рамките на Съвета. Решено беше да се създаде контактна група на тема “производителни кооперативи”. Германската страна заяви готовност да подпомогне обучението на българските фермери по отношение на кооперирането, както и за въвеждане на добри земеделски практики.

По отношение на туризма от германска страна бе отправена препоръка страната ни да засили популяризирането на тракийското наследство като привлекателен туристически продукт, както и възможностите за развитие на круизния туризъм. Договорено бе засилване на сътрудничеството по отношение на рекламата на нашите туристически продукти на германския пазар.

В областта на енергетиката беше дискутирана темата за подпомагането на дуалното обучение на технически кадри в отрасъла. Бяха потвърдени договореностите от заседанието на работната група по енергетика преди месец за сътрудничество и обмен на опит по подготовката на регулаторната политика в областта на енергетиката и по-специално либерализацията на пазара на природен газ.

В областта на Информационните и комуникационни технологии беше договорено сътрудничество при въвеждането на цифровия единен пазар и на електронно управление.

Образованието на специалисти чрез работа във фирми беше сред акцентите и на работната група по малки и средни предприятия. Беше обсъдено гарантирането на справедливо участие на български и германски предприятия от дребния и среден бизнес в търгове и конкурси. Беше отчетено, че след двегодишна пауза отново има интерес от сътрудничество и експорт от представители на МСП.

Предложение за Създаване на контактна точка в Министерство на транспорта за германски инвеститори в инфраструктурата беше лансирано в работната група по инфраструктура. Бе предложено също така използването на опита на “Дойче бан“ по отношение на работа с държавата. Представена беше концесионната програма на Министерство на транспорта, както и беше договорено партньорство в развитието на пристанищната инфраструктура.

Преди началото на пленарното заседание министър Лукарски присъства на подписването на Писмо за намерение между Българска банка за развитие и Кредитната банка за възстановяване KfW, свързано с подготовката на Договор за заем в размер на 100 млн. евро за финансиране на Националната програма за енергийна ефективност 2015-2016. От българска страна подпис положи Билян Балев, изпълнителен директор на Българска банка за развитие, а от немска Ингрид Хенгестер, член на Управителния съвет на KfW.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *