post

За трета поредна година Европейската комисия провежда конкурс Европейска награда „Натура 2000“. В конкурса могат да участват всички, които имат дейности, свързани с Натура 2000 – местни и национални институции и органи, бизнеса, собственици и ползватели на земи, НПО, образователни институции и отделни граждани от всичките 28 държави членки  на ЕС.

Заявлението за участие може да бъде изпратено до 1 декември 2015 г

С наградата „Натура 2000“ се отличават най-добрите постижения в сферата на управлението и популяризирането на мрежата и нейните обекти, както и за повишаване осведомеността за Натура 2000 и нейните ползи за европейските граждани.

Конкурсът се провежда в 5 категории:
– Природозащитна дейност
– Социално-икономически ползи
– Комуникации
– Съчетаване на интереси
– Трансгранично сътрудничество

За първи път се предлага „Награда на европейските граждани“, която ще бъде дадена на кандидатурата, получила най-много номинации чрез открито публично гласуване на уеб-сайта на организаторите.

Победителите ще бъдат обявени от комисаря по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела на специална церемония в Брюксел през май 2016 г.

На миналогодишното издание на конкурса България взе голямата награда с  проект на Българското дружество за защита на птиците за опазването на царския орел, финансиран по Програма Life + на ЕС.

Повече за конкурса може да намерите тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *