post

Само два месеца след одобрението на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2014-2020 г. тя стартира реално. Това заяви при откриването на първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на програмата заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

По време на заседанието бяха разгледани и одобрени пакет документи, които ще позволят стартиране на дейностите по програмата с общ бюджет 30 млн. евро и които ще допринесат за икономическото развитие на трансграничния регион между България и Турция. Обсъдени бяха правилата за работа на съвместния комитет, комуникационната програма и плана за изпълнение на техническата помощ до края на тази година.

Съвместният комитет одобри първия пакет насоки за кандидатстване с проектни предложения по двете приоритетни оси програмата – околна среда и устойчив туризъм, на обща стойност над 11 млн. евро.  Надявам се да подкрепим ключови инвестиции за регионите, които да допринесат за постигане на икономическо развитие и растеж в регионите и за създаване на трудова заетост, каза заместник-министърът.

Деница Николова отчете, че в хода на изпълнение на програмата за сътрудничество между България и Турция за периода 2007-2013 г. са обявени три публични покани за набиране на проектни предложения и са сключени 130 договора за над 30 млн. евро, част от които все още са в процес на изпълнение и трябва да бъдат реализирани до края на следващата година.

Постигнатите индикатори доказват необходимостта от съществуването на тази програма и възможностите за развитие на пограничните региони, които дава тя, подчерта заместник-министърът. Тя информира, че със средства от нея са реализирани над 50 общи културни мероприятия, създадени са 16 обучителни центъра, 74 работни места и над 250 обучителни връзки. Изготвени са 23 съвместни плана за опазване на околната среда и 20 мрежи със същата цел. Подкрепени са над 10 инфраструктурни проекта за подобряване на достъпа, чрез които да се повиши интереса към граничния регион, създадени са 14 екомаршрута и 25 туристически дестинации.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *