post

Норвегия, Исландия и Швейцария са трите държави с най-добри качество на живот в света, показват данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В индекса „По-добър живот” са изследвани 34 държави, класирани според различни параметри на благосъстояние, сред които баланс между работата и личния живот, финансово богатство и качество на околната среда, предава Tech Insider, цитиран от Money.bg.

Индексът е проучил общо 23 показателя за благополучие измежду 11 категории.

Първенецът в класацията за една година се премести от втора на първа позиция. Хората живеят най-добре в Норвегия, където по-голямата част от тях имат платена работа, високо ниво на образованост и живеят средно 82 години. И ако третият в класцирането Швейцария не буди учудване, то Исландия е определено голямата изненада. Страната се изкача с цели девет позиции  спрямо миналогодишния индекс. От 2013 г. насам нивото на безработицата и на замърсяването отбелязаха спад. Като дом на ледници, топли извори и водопада Скогафос, Исландия се радва на най-чистата чешмяна вода в света.

Със спад на позициите обаче се отличава Австралия, която винаги е била на едно от първите места. Въпреки това страната сега класира под номер четири, което не е лоша позиция. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е установило, че хората имат силно чувство за общност в Австралия. 92 на сто от австралийците вярват, че познават някого, на когото биха могли да разчитат.

Изкачвайки се с две позиции спрямо миналата година, САЩ излиза на върха в областта на жилищата, доходите и богатството и е на 5 позиция. Средният разполагаем доход на домакинството е 41 355 долара на годината – близо два пъти повече от средното за страните, обект на проучването.

Шеста е Канада, която се класира високо по отношение на жилищните стандарти. В Канада средният дом разполага с 2,5 стаи на човек. Това е най-големият брой, отчетен в изследването на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Седма е Швеция – хората в тази скандинавска страна имат високо ниво на гражданска ангажираност. Миналата година 86% от жителите на Швеция са гласували на парламентарните избори.
Следващия в позицията Холандия пък се гордее с едно от най-високите нива на грамотност в целия свят. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е установила, че пълнолетните хора в Холандия се класират над средното ниво на тестове по математика и четене с разбиране.
На девета позиция е Нова Зеландия, където емисиите на парникови газове са относително ниски. Това се дължи основно на малкото население и непосредствената близост до морето.
И десето място е за Дания. Скандинавската държава се класира високо по отношение на платения отпуск, който е средно 5 седмици в годината. Само 2% от датчаните споделят, че работят извънредно в сравнение със средното за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ниво от 13 на сто – процент, който нараства всяка година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *