post

Реконструкциите, които собствениците на жилищни сгради или апартаменти правят по фасадата, вече са окончателно забранени. Така депутатите сложиха край на масовата практика от десетилетия у нас да се остъкляват балконите, апартаменти на първия етаж или мазета да се превръщат в магазини и т.н. Според приетите днес промени в Закона за етажната собственост в бъдеще се забраняват всички дейности, които нарушават целостта, архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сгради, съобщи БТА.

С други от новите текстове в нормативната уредба се въвеждат допълнителни задължения за собствениците да поддържат сградата в добро техническо състояние, съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията. Собствениците вече са длъжни и да осигуряват безопасната експлоатация на всички съоръжения и инсталации в блока си. Промените дават и нови права на общото събрание да приема решение за възлагане съставянето на технически паспорт на сградата, както и да определи шестмесечен срок , в който нововъзникнала етажна собственост да избира Управителен съвет (домоуправител).

При продажба на отделен апартамент или част от сградата новият собственик няма да бъде обвързан със задължения или неизпълнени ангажименти на стария. За всичко, включително и за ангажименти към Сдружението на собствениците, ако такова е регистрирано, ще отговаря старият собственик. В същото време новият автоматично ще бъде включван в такива сдружения.

Управителният съвет на етажната собственост вече ще взима и решения с по-малко гласове. До момента повечето предложения се приемаха при подкрепа от 67% от собствениците. С въведените сега изменения това ще става с 50% плюс 1 глас от представителите на блока.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *