post

Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.” Поканата е насочена към разработване и финансиране на предварително определен стратегически проект за подобряване достъпността на трансграничния регион. Финансирането в размер на 38 235 295 евро е осигурено по Приоритетна ос 3: „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“.

Поканата е ограничена по отношение на инвестиционните дейности и допустимите партньори.

В рамките на поканата ще се реализират следните обекти:

– Изграждане на нов път от Димарио, Гърция, до българо-гръцката граница;

– Реконструкция на път II-86 – Средногорци – Рудозем и околовръстен път на Рудозем;

– Изграждане на нов трансграничен преход Димарио-Рудозем;

– Реконструкция на републикански път II-59 – Момчилград – Ивайловград.

Партньори по стратегическия проект от българска страна са Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областна администрация -Смолян, а от гръцка страна – „Егнатия одос“ АД.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 19.02.2016 г. Необходимата информация и документите за кандидатстване могат да бъдат намерени на електронната страница на програмата: www.greece-bulgaria.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *