post

До два месеца китайски инвеститор ще започне изграждането на най-големите предприятия за преработка на фуражи в България на територията на област Добрич. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на официална визита в Китай. Тя допълни, че интересът за инвестиции на Китай в страната ни през последните години се увеличава. По думите й има още няколко инвеститора, които работят с предварителни проучвания за изграждане на производствени мощности за фуражи.

„Всички инвеститори от Китай за преработка на суровините, които ние произвеждаме, са добре дошли да инвестират в България. Те трябва да бъдат подкрепени, защото създаваме добавена стойност у нас“, заяви министър Танева.

Тя допълни, че страната ни е нетен износител и нашето външнотърговско салдо е положително от стокообмена с Китай с хранителни стоки.

По думите й основният интерес е към производството на храни, зърнени суровини и производството от тях на фуражи за животни, които да бъдат изнасяни за Китай за задоволяване потребностите на местното животновъдство.

Тя бе категорична, че страната ни може да впечатли, както Китай така и света, защото сме аграрна страна с дългогодишни традиции и много подходящи почвено климатични условия за производство на основните храни.

Министърът заяви още, че освен към храни за животни, китайските инвеститори имат интерес към слънчогледа и производството на олио. Надявам се още следващата година китайското правителство да даде одобрение на още процедури за износ на храни, каза още Танева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *