post

За четвърта поредна година България е сред страните, които подлежат на задълбочено наблюдение от Европейски съюз (ЕС) поради дисбаланс в икономиката. Тези проблеми създават рискове за икономическата стабилност и са описани в публикувания през деня Доклад за механизма за предупреждение на Европейската комисия (ЕК), който е част от рамката на ЕС за икономическото управление, предаде БНР.

Според него всички държави-членки са длъжни да привеждат своите бюджетни и икономически политики в съответствие с целите и правилата, договорени на европейско равнище.

Банките все още са заразени с голям процент необслужвани кредити, пише в доклада за страната ни, като  ЕК смята, че банковият сектор в България все още се нуждае от преструктуриране.

Предупрежденията ни се материализираха през 2014 година, поясни за  “Хоризонт” комисарят по икономическите въпроси Пиер Московиси – “Задаваме си въпроса – дали няма подобни рискове и на други места в банковия сектор. Не добре развитото законодателство за превенция и обявяване на фалит засилва несигурността сред участниците на пазара и намалява привлекателността на страната за инвеститорите”.

Проблемът с интеграцията на ромите на трудовия пазар остава, допълни Мариан Тейсен, комисар по заетостта и социалните въпроси – “Едно от най-важните неща според нас е участие в предучилищното образование. Такива големи малцинства и те не са добре интегрирани – това са се отразява на данните за бедност, за безработица и трябва да се предприемат мерки и срещу двете”.

Специалният механизъм на наблюдение на Комисията не включва санкции.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *