post

Има предлагане на земеделски имоти, тъй като около 11 милиона декара, което е близо 30% от земята, са сменили собствениците си през последните 7-8 години. Свободните земеделски площи остават все по-малко и е нормално цената да се покачва. Това каза в интервю за БНР Стайко Стайков, председател на Асоциацията на собствениците на земеделски земи.

Според него цената на земеделската земя е вече над психологическата граница от 1000 лева за декар в районите, известни като “житницата на България”. На пазара има и цени по стотина лева на декар, но това са необработваеми площи. Интересът към земята в България се прояви с допълнителното субсидиране от еврофондове.

По думите на Стайков, с появата си инвестиционните дружества са били по-активни на пазара на земя. В момента, по места, по-активни купувачи са арендаторите, но има и много други хора, които желаят да вложат парите си в земеделска земя.

„Най-евтина е в хасковска област, там е и най-разпокъсана площта, което води до по-трудно развиване на земеделието. В по-голямата си част земеделските ниви са разпокъсани, най-вече в южната част на страната ни.

Според Стайко Стайков, търсенето в момента е на всякакъв вид земя, за предпочитане уедрена, за да се отглеждат и трайни насаждения.

Асоциацията на собствениците на земеделски земи има намерение, съвместно с производители, да представи пред Министeрството на земеделието проекти за уедряване на обработваемите площи. „Комасацията е частна инициатива, но държавата участва задължително. Ако имаме над 10 процента от обработваемата земя в едно землище, можем да инициираме такъв проект”, обясни председателят на Асоциацията на собствениците на земеделски земи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *