post

До 2020 г. страната си поставя като цел делът на разходите за научно-изследователска и развойна дейност да достигне 1.5% от БВП. Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на работната среща „Предизвикателствата на технологичното развитие на България“.

Според него „тази цел е достижима, като за постигането й е необходимо да дефинираме обща визия за развитие“.

Министърът констатира още, че ведомството ще стимулира иновациите „ като основен фактор за постигане на ускорен растеж и повишаване на добавената стойност в икономиката“, като „насърчаването на иновациите е приоритетна задача в новия програмен период.“

Увеличаването на разходите за развойна дейност ще стане посредством Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, в която са предвидени повече средства за публично-частни партньорства в сферата на иновациите и технологиите.

Лукарски е на мнение, че към момента средата в България не е достатъчно иновативна, за да спомогне за увеличаване на БВП, въпреки че през 2014 г. разходите за иновации регистрират покачване от 25,8% на годишна база, достигайки малко над 650 милиона лева. Техен двигател са частните компании, инвестиращи в развойна дейност, показват данните на министерството. За изследвания и разработване на нови технологии са направени и повече разходи спрямо 2013 г., като те се покачват от 0,64% от БВП до 0,78% от БВП през миналата година. Броят на зетите в сектора също регистрира покачване. Те достигат 19 хиляди души, което е с 9% спрямо занимаващите се с иновации година по-рано, съобщава econ.bg.

Лукарски констатира, че Министерството на икономиката ще се опита да гарантира оптималното разходване предвидените средства по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за следващия период от 5 години, като според него трябва да се работи в посока към партньорство между бизнеса и учените. „Само по този начин можем да генерираме иновации, които имат пазарен потенциал и реална добавена стойност за икономиката ни”, допълни Лукарски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *