post

Рекултивирането на 37 стари депа и облагородяването на над 1450 декара отчете Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по проект за закриване на общински депа за битови отпадъци, финансиран по „ОПОС 2007-2013“. По проекта предстои да бъдат загробени още две сметища – в Русе и Върбица.

„С колегите изчислихме, че 1450 декара е площта на 203 футболни стадиона с размерите на националния“, каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. „Всички помним грозните гледки с хвърчащите найлонови торбички и разпръснатите отпадъци – тези терени ще се превърнат в ливади, паркове и спортни площадки“, добави министър Василена. И благодари на общините за волята и желанието да реализират тези дейности.

Проектът „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“ е част от цялостната политика на МОСВ и по Оперативна програма „Околна среда“, която през миналия програмен период разполагаше с 830 млн. лв. за дейности, свързани с отпадъците, а през новия за това отново са заделени 560 млн. лв.

ПУДООС отчете резултатите от проекта, финансиран по ОПОС 2007-2013 на стойност 97 627 253,99 лв. Изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Георгиева отбеляза, че по проекта са били сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с общини. Изпълнени са 37 проекта в общините Калояново, Раковски, Столична, Каспичан, Самуил, Разград, Цар Калоян, Сухиндол, Кубрат, Угърчин, Борово, Костинброд, Симеоновград, Козлодуй, Кнежа, Летница, Сливо поле, Царево, Каолиново, Велики Преслав, Главиница, Тополовград, Бяла Слатина, Оряхово, Исперих, Свиленград, Драгоман, Димитровград, Приморско, Чипровци, Елхово. В общините Хитрино, Силистра и Ветово бяха рекултивирани по две депа, до дни ще приключи изпълнението в община Върбица, а Русе – до края на 2016 г. също ще изпълни техническата си рекултивация.

Към момента по договорите са разплатени 61 840 хил. лв., а до края на 2015 г. се очаква да бъдат разплатени още над 6 млн. лв., посочи Ренета Георгиева. Така приключва най-сложният проект по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ от ОПОС 2007-2013, включващ много договори с крайни бенефициенти десетки общини.

„В края на миналата и в началото на тази година положението с този проект не беше розово – много от дейностите бяха забавени, но когато има воля и мобилизация нещата се случват и този проект е доказателство за това. Инвестираме в създаването на здравословна среда за хората в населените места, бенефициенти по проекта, за да спрем замърсяването на почвите, водите и въздуха. Този проект има принос и в контекста на Глобалното споразумение за климата, защото чрез него се осигурява улавянето и отвеждането на метан, което има пряк положителен ефект за редуцирането на парниковите емисии“, подчерта министър Василева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *