post

Столична община обмисля изграждането на платени обществени гаражи в централни столични райони, съобщи зам.-кметът Дончо Барбалов.

“Следващите години искаме в един или два жилищни района да можем да направим обществени гаражи, където хората да си паркират колите, защото в част от кварталите на София хората няма къде да си държат колите”, заяви Барбалов и добави, че ползването на тези гаражи ще става срещу заплащане.

“Трябва да се опитаме експериментално да се направят някакви условия за по-добро паркиране и да се потърси малко по-висока степен на дисциплинираност относно местата, на които е позволено паркирането”, посочи той, цитиран от dir.bg.

“Имаме отредени места точно за строителство на такива паркинги. Въпросът е да успеем да го финансираме”, уточни той и допълни, че може да се търси вариант с публично-частно партньорство.

Това е четвъртото представяне на проектобюджета на София за 2016 г. от заместник-кмета по финанси Дончо Барбалов. До този момент той е запознал всички групи в Общинския съвет с проекта за бюджет за следващата година.

Предвидени са повече пари за озеленяване на града, за изграждане на основни вътрешноквартални улици, за детски градини, за изграждане на системи за сигурност. В бюджета ще има по-малко европейски средства, а голяма част от тях са предвидени за третия лъч на метрото, което започва да се строи през пролетта.

Проектобюджетът на София за 2016 г. ще бъде разгледан през януари на заседание на Столичен общински съвет. Предстои до края на седмицата той отново да бъде представен по ресори от съответните ресорни кметове пред общинските съветници и журналисти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *