post

Обновеният Дунавски парк бе открит в петък в Силистра. Ремонтните дейности са по проект „Зелена и достъпна градска среда – град Силистра“, изпълняван по Оперативна програма „Регионално развитие“. Общата стойност на проекта е 5 335 310 лв.

На 24 юни 2014 г. с първа копка стартираха дейностите по реновиране на Дунавския парк. В процеса на работа бяха изградени пешеходни алеи – над 12 000 м2, маркирана е нова велоалея, увеличени са зелените площи, засадени са над 500 дръвчета и различни видове храсти, извършена е санитарно прочистване на короните на дърветата.

Изградени са четири детски площадки за различни възрастови групи деца, една комбинирана площадка за спорт – баскетбол и футбол, локализирани са четири места за тенис на маса. Реновираният Дунавски парк разполага и с фитнес площадка. Реконструирани са съществуващите чешми и са изградени нови, ремонтирана е съществуващата обществена тоалетна. Двата фонтана по входната алея са изцяло реновирани.  Изградени са два нови шадравана и водно огледало.

Въведени са системи за енергоспестяващо осветление, видеонаблюдение и напояване. Осигурени са три зони за достъп с над 100 места за паркиране. Новоизградени са четири беседки. Монтирани са 218 нови пейки. Създадена е достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. Територията на парка е със свободен достъп.

В центъра на площад „Свобода“ са изградени водни атракциони, места за отдих, подменени са изцяло осветителните тела, а частично – настилката. Ремонтирани и възстановени са всички капаци на шахти по площада.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *