post

До 2020 г. канализацията на територията на град София трябва да бъде изградена, каза зам.-кметът в направление “Инвестиции и строителство Ирина Савина.

Тя припомни, че през 2006 г. е изготвен анализ за нуждите от канализациoнна мрежа на територията на Столичната община, който показва, че 30 процента от града няма изградена такава.

След анализа стартирахме с изготвянето на предпроектни проучвания, идейни и работни проекти, както и с реализацията на градоустройствени и отчуждителни процедури, допълни още зам.-кметът, цитирана от dir.bg.

Савина обясни, че докато стигне до същинското изпълнение на даден проект минава дълъг подготвителен период. Технологичното време, което е необходимо за подготовката на проект, без значение от източника на неговото финансиране, е между три и пет години.

По думите й най-честите трудности, които срещат са при градоустройствените процедури и при отчуждаването. А обжалването на градоустройствените планове и приемането им не навреме води до забавяне още при началната подготовка.

Приетите в края на 2013 г. промени в Закона за общинската собственост значително утежниха процедурата по придобиване на собствеността на терените, през които преминават трасетата на инфраструктурните обекти.

Но с последната промяна от 2014 г. бихме могли, преди да влезе в сила заповедта за отчуждаване, да поискаме предварително изпълнение, което ускорява процедурата, уточни Савина.

Тя припомни, че през изминалите години общината е стартирала поетапното изграждане на канализация в територии на столицата, където такава липсва или е изградена частично – в кв. “Горубляне”, в кв. “Суходол”, в местност Сливница /Люлин/, в кв. “Модерно предградие” и в др.

Средствата бяха осигурени от различни източници – ИСПА, ОП “Околна среда” /2007-2013 г./, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерството на околната среда и водите и инвестиционната програма на “Софийска вода, отбеляза Савина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *