post

Oчакванията за сектора на недвижимите имоти остават положителни, показва новия доклад за световния инвестиционен пазар за 2016 г. на Colliers International Group Inc. Първостепенните пазари ще продължат да привличат основния  инвеститорски интерес, но намаляващият апетит към повече риск, стабилността на икономиките и ниските лихви ще предизвикат повече инвестиции във вторичните пазари. Транзакционната активност през първите девет месеца на 2015 г. потвърждава тази прогноза, като тогава директните инвестиции в имоти по света са достигнали стойност от 625 млрд. $, което представлява 11 % увеличение спрямо същия период през 2014 г.

„Докладът ни представлява поглед върху общото състояние на икономиката и задълбочен анализ на това, което можем да очакваме в бъдеще, като предоставя ценни насоки за развитието и на местните пазари“, казва Джон Фридрихсън, Главен финансов мениджър, Colliers International. „ Докладът показва, че стремежът ще бъде към дългосрочни сигурни инвестиции в основните пазари. От друга страна, големи обеми капитал, които вече са събрани, ще се насочват все повече към второстепенните и възстановяващите се пазари“.

Главен извод от доклада, в резултат на проучване сред повече от 600 инвеститори, е че над половината  от тях (52%) смятат да увеличат делът на недвижимите имоти в портфолиото си през 2016 г., докато 11% планират да го намалят. От това следва, че за инвестициите в имоти се очаква растеж през 2016 г. и запазване на положителните очаквания на инвеститорите, особено в САЩ, но и в останалата част от света.

Други основни заключения от доклада са:

• Недвижимите имоти продължават да бъдат интересни. Очакванията за пазара на имоти остават позитивни, като глобалните транзакции би трябвало да надхвърлят стойностите от 2014 г. до края на годината и да доближат нивата от преди кризата. Повече от половината участници в проучването на Colliers с диверсифицирано инвестиционно портфолио заявяват намерението си да увеличат дела на имотите в него през следващите 12 месеца.

• Ликвидните пазари остават предпочитани. Докато търсенето на по-голяма възвръщаемост накара някои инвеститори да се насочат към по-рискови активи и пазари, най-ликвидните такива (САЩ, Обединеното Кралство, Германия, Австралия и Япония) и първостепенните градове (Лондон, Париж, Ню Йорк, Сан Франциско, Токио и Сидни) все още ще бъдат приоритетни за глобалните трансгранични инвеститори през следващата една година. В периферните пазари, където има по-висока възвръщаемост, ликвидността продължава да бъде препятствие.

• Високи цени. През 2016 г. фокусът ще бъде върху осигуряването на сигурни доходи и ефективното управление на активите. За някои инвеститори става все по-трудно да постигат очакванията си за печалба, особено в пренаситените основни пазари, които се считат за скъпи и достигнали минимална възвръщаемост. Някои инвестиционни мениджъри отбелязват нарастващо несъответствие между очакванията си и това, което реално пазарът предлага.

• Отслабване на интереса към риск. Международните инвеститори остават уверени, но несигурността в икономиката и геополитическите събития, ги карат да бъдат по-предпазливи. Те живеят с разбирането, че икономическата конюнктура може да се промени във всеки един момент. Лихвените проценти в Китай и САЩ са само два от многото фактори, които инвеститорите отчитат.

• Местни партньори – Проучването на Colliers показва, че повече глобални инвеститори биха партнирали с местни професионални инвеститори и биха придобили платформи като средство за пласиране на много капитал с повече увереност.

• Завръщане на дълговите инвестиции. Повече инвеститори ще използват дългов капитал, за да финансират придобиванията си, което предполага завръщане на пазара към тази фаза – дългово финансиране. Това е факт конкретно за Континентална Европа, където се очаква лихвените проценти да останат ниски за по-дълъг период от време, както и продължаване на „количественото разхлабване“ от страна на Европейската централна банка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *