post

През ноември 2015 г. оборотът  при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет  нараства спрямо предходния месец  с 5.5%, отчете НСИ.

По-сериозно увеличение се наблюдава при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 4.1%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 4.0%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 2.7%. Намаление е регистрирано при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – с 0.7%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 0.1%.

През ноември 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. оборотът нараства при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 16.3%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 9.4%, търговията на дребно с разнообразни стоки – с 6.6%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 4.7%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 3.6%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 3.5%.

Спад е регистриран в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – със 7.7%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – с 1.8%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *