post

БФБ-София отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2015 г.

Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата година е 60 047, като оборотът на БФБ-София възлиза на 410 779 043 лв.

На церемонията, която се провежда за 15-ти път в историята на Фондовата борса, бяха присъдени следните награди:

За инвестиционен посредник сключил най-много сделки на БФБ–София през 2015 г.: 1-во място: Карол АД 2-ро място: Елана Трейдинг АД 3-то място: БенчМарк Финанс АД

За инвестиционен посредник реализирал най-висок оборот на БФБ-София през 2015 г.: 1-во място: Евро – Финанс АД 2-ро място: Първа Финансова Брокерска Къща ООД 3-то място: Елана Трейдинг АД

В категорията „Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар през 2015 г.” бяха отличени Елана Трейдинг АД и Карол АД.

Сирма Груп Холдинг АД – получи наградата за емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.

Отличието за най-голям принос при популяризирането на капиталовия пазар през 2015 г. беше присъдено на интернет медията Investor.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *