post

Общините с финансови задължения, които не могат да бъдат обслужвани от собствените им бюджети, ще могат да бъдат подпомагани със средства от Министерството на финансите след одобрение на министъра на финансите, според предложените промени в Закона за публичните финанси, публикувани в сайта на ведомството. Промените ще се дискутират публично на 27 януари тази година, съобщава econ.bg.

Според други реформи в текста, министърът на финансите ще има правомощието да нарушава изискванията за структурен дефицит, ако прецени, че средствата ще бъдат насочени към достатъчно голяма инвестиция. Това означава, че, ако текстът в този си вариант се приеме, годишният дефицит на на правителството ще може да надхвърля досегашния таван от 3%.

„Досега допускането на промяна в структурния дефицит беше дефинирана само при провеждането на значителни структурни реформи. В момента се въвежда възможността това отклонение да бъде в следствие на еквивалентни на тези структурни реформи инвестиционни проекти. В проектозакона директно е записано, че те трябва да бъдат с положителен ефект върху фискалната устойчивост в дългосрочен план. Цялата тази формулировка създава притеснение и неопределеност, защото не е ясно на каква база инвестиционните проекти са калкулирани да доведат до положителен ефект“, коментира предложенията икономистът Юлиан Войнов.

Промените в текстовете ще позволят на правителствата да увеличават разходите през съответната текуща финансова година, а дълговете да се акумулират за сметка на следващото управление. „Начинът, по който е записано в закона, създава усещане за висока доза субективност и по-скоро отразява настоящата ситуация в държавата, че правителството насочва сериозно желание и усилия за изразходване на европейските средства, включително на общинско равнище“, заяви Юлиан Войнов.

Новото предложение за овластяването на Министерството на финансите да осигурява ликвидна помощ за общините, освен това ще вкара огромна доза морален риск в системата, която, ако текстовете бъдат приети, може да доведе до увеличаване на разходите на населените места с идеята, че финансовото им състояние така или иначе ще бъде спасено от държавата, коментират икономисти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *