post

Икономическата среда, в която работиха банките в Централна и Източна Европа през 2015 година,  беше като цяло положителна. Въпреки някои изключения, повечето страни в региона имаха силен икономически растеж и показаха устойчивост към промени в нагласите на инвеститорите към развиващите се пазари. В голяма степен това се дължи на интеграцията на региона към Европа и на стабилните макроикономически показатели.  Банковите сектори в повечето страни реализираха печалба, като нивата се установяват на по-ниски стойности от преди кризата.

Това са част от основните изводи от най-актуалното проучване на УниКредит за банковия сектор в ЦИЕ, включващо 13 страни и осъществено от звеното за Стратегически анализи за ЦИЕ.

Според прогнозите на УниКредит икономическото възстановяване ще подкрепи кредитирането, особено в някои страни в региона, където се наблюдаваше известно изоставане. Нивата на лошите кредити се очаква да намалеят.

“Въпреки че все още има значителни различния по страни, в банковите сектори в ЦИЕ като цяло има много положителни процеси. Подобрява се кредитирането, обемът на бизнеса дава възможност за реализиране на доходност. Наблюдава се установяване на устойчив модел за финансиране в региона, където местните депозити стават все по-важен източник на финансиране“, коментира Карло Вивалди, директор на УниКредит за ЦИЕ. „Изисква се внимание към средата с ниски лихви, регулаторни изисквания, особеностите на местните пазари, геополитическото напрежение в някои страни и ефектите от миграцията“, допълва Вивалди.

С ръст на БВП от 0.6% в Сърбия до 4.3% в Чехия през 2015 г., повечето страни от ЦИЕ показаха динамично развитие в сравнение с предходни години. Единственото изключение е Русия, при която имаме ефектите от рязък спад на цените на петрола и санкциите на ЕС-САЩ, както и Украйна, която имаше загуба на основни производствени мощности в източната част на страната. С тези изключения страните от региона се оказаха устойчиви към промените на инвеститорските нагласи към развиващите се пазари през втората половина на 2015 г. Положително влияние имаха и излишъците по текущите сметки или малки дефицити заради високите нива на експорт в еврозоната, ниските цени на стоковите пазари и големите капиталови излишъци заради потоците от еврофондовете.

В перспектива анализаторите на УниКредит очакват икономическото възстановяване да подкрепи увеличаването на кредитирането, особено в страни, където то изоставаше.

УниКредит планира да разшири бизнеса с корпоративни и индивидуални клиенти. Само през 2015 г. над 1.2 милиона нови клиенти в държавите от ЦИЕ са избрали да работят с банката, като се очаква клиентската база да се разшири с още един милион до 2018 г.  Според стратегическия план на УниКредит групата ще инвестира 1.2 милиарда евро в дигитализация на услугите като по този начин ще отговори на тенденциите в потребителското поведение и ще намали разходите. Прогнозите на УниКредит са, че ползвателите на интернет банкирането на групата ще се удвоят от 5 на 10 милиона в региона, а на мобилното банкиране ще нараснат седемкратно от 1 до 7 милиона през следващите три години. Обемът на кредитирането се очаква да се увеличи от 20 милиарда евро до 106 милиарда евро до края на 2018 г.

УниКредит продължава да бъде банкова група номер едно в ЦИЕ по показателите банкова мрежа, активи и географска диверсификация. Групата има широка мрежа от около 3 100 клона в 13 държави в региона, които допринасят за около 25% от общите приходи. Чрез своите Международни центрове в различните страни УниКредит обслужва над 25 000 международни корпоративни клиенти. Двама от всеки трима международни корпоративни клиенти от Германия, Италия и Австрия работят в ЦИЕ като клиенти на УниКредит. Банковата група има дългосрочен успешен опит като партньор в програмите, свързани с разпределението на европейските фондове.

„С предвижданото прехвърляне на акционерната собственост на банките в ЦИЕ от Банк Аустрия директно към УниКредит ще направим още една стъпка към по-опростена управленска структура, както и към още по-добро и ефективно управление на капитала“, коментира Карло Вивалди, директор на УниКредит за ЦИЕ. „Продължаваме според стратегическия ни план с инвестициите в дигитализация и Big Data към разширяване на бизнеса с клиентите в региона“, допълни той.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *