post

Международната компания за дигитални технологии Atos обяви, че е завършила придобиването на третия по големина лидер в света за комуникационен софтуер и услуги – Unify с годишни приходи от € 1.2 млрд. от The Gores Group и Siemens.

В резултат на сделката се създават уникални интегрирани комуникации, които ще ускорят дигиталната трансформация и бизнес развитието на клиентите на Atos.

Сделката е одобрена от профсъюзите, регулаторните органи и антитръстовите организации в Европейския съюз, САЩ, Русия и Бразилия. За да придобие 100% от Unify Atos плати в брой €366 милиона като използва средства от оборотния си капитал.

Нетният дълг на Unify е €48 млн. при приключване на сделката, а пенсионният й дефицит – €176 млн. Така цялостната стойност на Unify възлиза на €590 милиона. В допълнение, за да се генерират очакваните икономии от разходи до 2017 г. (130 млн. евро на годишна база), Unify ще завърши своя план за преструктуриране на стойност €267 милиона. Компанията ще започне, както е планирано и ново преструктуриране за €103 милиона. И двата плана съответно са финансирани от The Gores Group и Siemens.

Считано от 1 февруари 2016 г., направлението Услуги на Unify (с около €0,4 млрд. годишни приходи) ще бъде интегрирано в сектор “Управлявани услуги” на Atos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *