post

Столична община е решила да прекарати процедурата за възлагане на обществена поръчка за реконструкция на бул. „Скобелев” (включително тунелът на НДК) между бул. Христо Ботев и бул. „Витоша”. Спирането на обществената поръчка е обявено на 19 януари на „страницата на купувача” в сайта на Столична община на 19 януари, съобщиха от групата „Обществен релсов транспорт“.

Проектът включваше осигуряване на допълнителен автомобилен достъп на комплекса на т.нар.

„Военно НДК”, където бе предвидено да се премести Софийски Районен съд; преместване на трамвайното трасе на трамваи номер 1 и 7, което три години минава в единичен коловоз поради демонтирането на линиите по бул. „Витоша“. Освен това в рамките на проекта се предвижда и демонтиране на трамвайното трасе на трамвай номер 6 и пускане на тунела към бул. „Фритьоф Нансен/Черни връх”, по който в момента минава трамваят, за леки коли. Проектът е за инжинеринг – проектиране и строителство.

Причината за прекратяване на обществената поръчка е „съществени пропуски в идейния проект и приложените към документацията количествени сметки“. От Столична община са отчели, че тези пропуски няма как да бъдат отстранени без това да повлияе на законосъобразното провеждане на процедурата.

Няколко граждански организации вече се обявиха против премахването на трасето на трамвая, като поискаха преразглеждане на проекта с цел да се осигури по-добър достъп до “Военното НДК” чрез градски транспорт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *