post

Очаква се от средата на март да е налице нов закон, който ще регулира отпускането на ипотечните кредити. Проектът вече e одобрен от Министерския съвет, предстои разглеждането му в Народното събрание.

Документът пренася европейските практики в този тип кредитиране и регламентира дейността на кредитните консултанти, коментира за БНР, Васил Кендов от Асоциацията на потребителите на банкови и финансови услуги:

“Предвижда се регистрация и някаква форма на лицензиране или по-скоро на регистриране на кредитните консултанти, тоест, хората, които да ви дадат съвет за кредит. Но той има ли информацията? Не!  Регламентира се по-скоро един търговски пътник. При сключването на договора, няма да ви помага със сигурност и не, може дори и да иска. Отнета му е тази възможност. Може да консултира в коя банка и какви условия ще ви дадат.”

Според Кендов, новият проект не дава по – добра защита на потребителя. Запазва възможността на банките да променят лихвите по кредита, но в зависимост от основните лихвени индекси. Няма да се плаща лихва “предсрочно погасяване” след първата година. А кредитоискателите ще имат срок от 14 дни, за да обмислят параметрите по кредита.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *